برچسب » ارشاد آخوند دزفولی

واحد شعب کارگزاری آگاه با اتکاء به سرمایه ‌انسانی کارآمد، متخصص و خلاق، برای همه ذینفعان خلق ارزش می کند
3 ماه قبل
مدیر شعب کارگزاری آگاه در مصاحبه با آگاه پرس:

واحد شعب کارگزاری آگاه با اتکاء به سرمایه ‌انسانی کارآمد، متخصص و خلاق، برای همه ذینفعان خلق ارزش می کند

ارشاد آخوند دزفولی گفت: واحد شعب کارگزاری آگاه با اتکاء به سرمایه ‌انسانی کارآمد، متخصص و خلاق، برای همه ذینفعان به ویژه سهامداران و مشتریان عزیز خلق ارزش می کند. ما در تمامی شعب، به دنبال تکریم و افزايش رضايتمندی مشتریان هستیم.