برچسب » امیرحسین حبیبی

بیشتر مشتریان ما به پیشنهاد دوستان و آشنایان، کارگزاری آگاه را انتخاب کرده اند
4 ماه قبل
مدیر شعبه زنجان کارگزاری آگاه در مصاحبه با آگاه پرس:

بیشتر مشتریان ما به پیشنهاد دوستان و آشنایان، کارگزاری آگاه را انتخاب کرده اند

امیرحسین حبیبی گفت: بیشتر مشتریان ما در کارگزاری آگاه شعبه زنجان، به پیشنهاد دوستان و آشنایان خود، کارگزاری آگاه را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کرده اند.